Du Xuân cùng các tiểu cảnh tại Quảng trường tỉnh Tiền Giang

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục