Các thí sinh cuộc thi tài năng trẻ đang tích cực tập luyện cho đêm chung kết

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FThi+Tai+Nang-1.m4v

Video cùng chuyên mục