Bế mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục