Bạn nhà nông “Cỏ đại và phân bón cho lúa đầu vụ”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FBan+Nhan+Nong+11-8-19-1.mp4

Video cùng chuyên mục