Bạn nhà nông “Chăm sóc lúa trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục