Bà con Ấp Mỹ Hội – Mỹ Hạnh Trung (Tx. Cai Lậy) mong chờ tuyến đường đạt chuẩn giao thông nông thôn

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục