Ai sẽ là chủ nhân của vòng nguyệt quế chung kết năm đường đến vinh quang năm học 2018 – 2019 ?

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FTrailer+-+Chung+Ket+Nam+Ddvq+2019-1.mp4

Video cùng chuyên mục