40 năm THTG – Mái nhà chung của nhiều thế hệ

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2F40+Nam+Thtg+17.9.19-1.mp4

Video cùng chuyên mục