Chuyên đề 03.9 – Chiến dịch xét nghiệm tầm soát diện rộng SARS- CoV-2 giai đoạn 2

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục