Chuyên đề 02.9 – Dấu ấn màu áo xanh sinh viên tình nguyện hè

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục