Chuyên đề 04.6 – Công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục