Chuyên đề 22.5 – Gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục