Hoàn cảnh em Nguyễn Ngô Đông Nhi, 12A10 Trường THPT Phạm Thành Trung

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục