12 năm và hơn 600 “Mái ấm nghĩa tình”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2F12+Nam+Mant+19.9.19-1.mp4

Video cùng chuyên mục