Về thời gian nghỉ lễ, treo cờ Tổ quốc nhân Quốc khánh 2-9

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Thông báo về thời gian nghỉ lễ, việc treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu nhân kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

* Về thời gian nghỉ lễ: Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và công nhân lao động được nghỉ ngày thứ hai 2-9-2013.

Trong thời gian nghỉ lễ, các cơ quan, đơn vị và địa phương phải tổ chức trực bảo vệ, tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống những luận điệu sai trái, âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch.

* Về việc treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu:  Từ chiều ngày 1-9 đến hết ngày 2-9 các cơ quan, đơn vị treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tại trụ sở. Việc treo cờ Tổ quốc ở các hộ dân, Ủy ban nhân dân các xã (phường, thị trấn) có trách nhiệm phổ biến để nhân dân thực hiện theo thời gian đã nêu.