Ủy ban Trung ương MTTQVN chúc mừng Đại lễ Khai đạo Cao Đài tại Tiền Giang

(THTG) Nhân dịp Đại lễ Khai đạo năm 2022, Ngày 3-11, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc (UBTWMTTQ) Việt Nam do ông Ngô Sách Thực – Phó Chủ tịch Ủy ban làm trưởng đoàn, đã đến thăm Giáo hội Cao Đài Việt Nam tại xã Bình Đức huyện Châu Thành và Hội thánh Cao Đài Chơn Lý tại thành phố Mỹ Tho. Tham gia với đoàn, có lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Tiền Giang, Ban tôn giáo tỉnh, đại diện các tôn giáo trên địa bàn.

C0087.MXF_snapshot_00.01.568

 

C0129.MXF_snapshot_00.01.696

Ông Ngô Sách Thực – Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam thăm Giáo hội Cao Đài Việt Nam tại xã Bình Đức huyện Châu Thành.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có 5 hệ phái Cao Đài: Cao Đài Chơn Lý, Cao Đài Việt Nam (Bình Đức), Cao Đài Tây Ninh, Cao Đài Tiên Thiên và Cao Đài Ban Chỉnh Đạo. Lễ Khai đạo là một Đại lễ quan trọng của tôn giáo Cao Đài. Thay mặt đoàn công tác của UBTWMTTQ Việt Nam, ông Ngô Sách Thực đã đánh giá cao các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, trong đó có 2 hệ phái Cao Đài Chơn Lý và Cao Đài Việt Nam, đã cùng với nhà nước và chính quyền địa phương thực hiện tốt các đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, các chương trình an sinh xã hội, góp phần xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc…

Dịp nầy UBTWMTTQ Việt Nam đã trao tặng lẵng hoa, chúc mừng Đại lễ Khai đạo năm 2022 cho các tín đồ và chức sắc tôn giáo Cao Đài mà đoàn đã đến thăm.

Công Luận