Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tổng kết công tác mặt trận năm 2019

(THTG) Ngày 08-01, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam  tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2019, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020. Đến dự hội nghị có ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2020-01-08-15h39m14s907

vlcsnap-2020-01-08-15h39m27s721

Quang cảnh hội nghị  tổng kết công tác mặt trận năm 2019. Ảnh: Công Luận

Năm 2019, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024, triển khai thực hiện đạt hiệu quả 5 chương trình hành động đã đề ra, khối đại đoàn kết không ngừng được củng cố và phát huy, tăng cường sự đồng thuận xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội trong tỉnh, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng đi vào nền nếp, công tác đối ngoại nhân dân được duy trì thường xuyên…

vlcsnap-2020-01-08-15h40m05s834

vlcsnap-2020-01-08-15h40m20s060

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tặng cờ và Bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Công Luận

Hoạt động trọng tâm năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động, với 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; Phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội; tăng cường đoàn kết, hữu nghị, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tặng cờ và Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2019.

Công Luận