Ủy ban Kinh tế Quốc hội khoá XII làm việc với UBND tỉnh.

(THTG) Ngày 23/6, Ủy ban Kinh tế Quốc hội khoá XII đã có buổi làm việc với UBND tỉnh TG về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, việc thực hiện NQ của Quốc hội và Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011 và những kiến nghị của địa phương trong việc đẩy mạnh thực hiện NQ 11 của Chính phủ.

Báo cáo với đoàn về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011, ông Dương Minh Điều – Phó Chủ tịch UBND tỉnh TG nhấn mạnh: Trước những khó khăn và thách thức chung của tình hình kinh tế xã hội, Tiền Giang vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm tăng 9,7%, trong đó khu vực 1 tăng 5,9%, khu vực 2 tăng 13,6% và khu vực 3 tăng 11,1%. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã xã hội, Tiền Giang đã ban hành nhiều giải pháp, trong đó đáng chú ý là kiểm soát chặt tăng trưởng tín dụng không vượt quá 20%, đồng thời cắt giảm đầu tư xây dựng cơ bản từ 1.760 tỷ đồng xuống còn 1.666 tỷ và thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, trợ cấp khó khăn cho hơn 48 ngàn hộ nghèo trong tỉnh…

Để việc thực hiện Nghị quyết 11 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011 đạt hiệu quả, UBND tỉnh Tiền Giangkiến nghị trung ương nhiều cơ chế, chính sách, trong đó đáng chú ý là chính sách ưu đãi đầu tư cho vùng trọng điểm lương thực, thực phẩm; chính sách giao quyền sử dụng đất lâu dài cho nông dân; chính sách khuyến khích tiêu thụ hàng hoá nông sản thông qua hợp đồng phù hợp với tình hình thực tế và nhiều kiến nghị cũng như giải pháp quan trọng khác.