UBND tỉnh trình dự thảo quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(THTG) Ngày 03-11, ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với HĐND tỉnh trình dự thảo nghị quyết Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự có ông Trần Thanh Nguyên – Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, ông Nguyễn Hữu Lợi – Phó chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

vlcsnap-2023-11-04-18h24m23s097.png

vlcsnap-2023-11-04-18h25m10s653.png

vlcsnap-2023-11-04-18h25m39s465.png

Quang cảnh cuộc họp trình dự thảo nghị quyết Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Minh Nguyên

Quy hoạch tỉnh lần này căn cứ Luật quy hoạch năm 2017, Nghị định số 37 năm 2019 của Chính phủ, Nghị quyết số 840 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đã được Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh của Bộ Kế hoạch – Đầu tư thông qua đạt 100%, với các quan điểm phát triển là: Phát triển nhanh và bền vững; Lấy nhân tố con người là trung tâm, quyết định nội lực; Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính; Phát triển kinh tế theo hướng xanh, tuần hoàn; Đảm bảo quốc phòng, an ninh; Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc; Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cho ý kiến cụ thể về: mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu thời kì 2021-2030, phương hướng phát triển các ngành quan trọng, lựa chọn phương án tổ chức kinh tế, xã hội dựa trên lợi thế 9 vùng công năng, 3 tâm, 1 dải, 3 vùng kinh tế đô thị, 7 hành lang kinh tế, khu vực lãnh thổ cần bảo tồn, hạn chế phát triển.

vlcsnap-2023-11-04-18h23m13s267.png

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Minh Nguyên

Phần lớn đại biểu thống nhất 10 giải pháp, nguồn lực để thực hiện thành công quy hoạch này là: huy động vốn đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, cơ chế và chính sách liên kết phát triển, quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng, quản lý đất đai, quản lý đô thị, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, tăng cường năng lực bộ máy chính quyền cơ sở, giám sát thực hiện Quy hoạch và đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Sau hội nghị này, các đơn vị phụ trách khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ Quy hoạch tỉnh, trình HĐND cấp tỉnh xem xét, thông qua Nghị quyết của HĐND tỉnh để tiến hành các bước tiếp theo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định./

Kim Nữ