UBND tỉnh tổng kết chuyên đề thi đua “Dân vận khéo-Dân vận chính quyền” năm 2012.

( THTG) Sáng ngày 8/5, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết chuyên đề thi đua “Dân vận khéo – Dân vận chính quyền” năm 2012.

 Bà Trần Kim Mai, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong năm 2012, lãnh đạo các cơ quan chính quyền và các sở, ban ngành, đoàn thể đã có nhiều chủ trương chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức điều hành, quản lý hoạt động hành chính gắn với phương thức dân vận, tạo được sự chuyển biến sâu hơn về nhận thức, trách nhiệm, phong cách trong hoạt động công vụ và quan hệ ngoài công vụ giữa tổ chức, cán bộ, công chức viên chức các cơ quan chính quyền với các tổ chức, cá nhân. Các cơ quan, đơn vị đều cụ thể hóa nhiệm vụ công các dân vận bằng chương trình, kế hoạch, quy chế và nội dung thi đua gắn với công tác chuyên môn theo nhiệm vụ chính trị được giao. Từ đó, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước và trong thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, giảm khiếu nại, khiếu kiện của người dân và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước ở địa phương.


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Trần Kim Mai, Phó CT UBND tỉnh yêu cầu các cấp chính quyền, các sở ban ngành, đoàn thể tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm và phát huy hiệu quả hoạt động công tác dân vận của hệ thống chính quyền các cấp và hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở nhằm tạo sự đồng thuận và xây dựng khối đại đoàn kết trong đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức và nhân dân trong thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang đã tặng cờ thi đua cho 4 tập thể, tặng bằng khen cho 30 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề thi đua “Dân vận khéo- Dân vận chính quyền” năm 2012.