UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp phải có phương án đảm bảo phương châm “3 tại chỗ”

(THTG) Ngày 13-7, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Công văn 3641/UBND-KT về việc xây dựng phương án bố trí nơi ăn, nghỉ, làm việc cho công nhân lao động tại cơ sở theo phương châm “03 tại chỗ” đối với các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

rw 9

Hướng dẫn công nhân đến điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thanh Hoàng

Công văn nêu rõ: Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, để chủ động và tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3584/UBND-KT ngày 12/7/2021 về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; trong đó tại mục 2 của văn bản yêu cầu các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức rà soát, xây dựng ngay phương án bố trí nơi ăn, nghỉ, làm việc cho công nhân lao động tại cơ sở theo phương châm “03 tại chỗ”. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong khu, cụm công nghiệp đạt hiệu quả, đảm bảo hoạt động sản xuất cho các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Giám đốc các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp thực hiện nghiêm các yêu cầu sau:

Đối với các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xây dựng phương án bố trí nơi ăn, nghỉ, làm việc cho công nhân lao động tại cơ sở theo phương châm “03 tại chỗ” đã được Ban Quản lý các Khu công nghiệp thẩm định phê duyệt, thì tổ chức sắp xếp, duy trì hoạt động theo phương án đã được thẩm định.

Đối với các doanh nghiệp khác, tiến hành ngay việc sắp xếp, tổ chức hoạt động; đồng thời xây dựng phương án “03 tại chỗ”, báo cáo Ban Quản lý các Khu công nghiệp thẩm định, công nhận, khi nào đủ điều kiện thì tiếp tục hoạt động; nếu không đủ điều kiện thì dừng ngay hoạt động của doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 12-7, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn 3584 về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp.

Công văn nêu rõ, từ nay đến ngày 22-7-2021, các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh phải thực hiện xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR ít nhất 1 lần cho cán bộ, chuyên gia, công nhân; tổ chức rà soát, xây dựng ngay phương án bố trí nơi ăn, nơi nghỉ cho công nhân lao động tại cơ sở theo phương châm “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ và nghỉ ngơi tại chỗ). Phương án đáp ứng yêu cầu và đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 thì mới được phép hoạt động.

Kể từ 00 giờ ngày 15-7-2021 doanh nghiệp nào không có phương án đảm bảo phương châm “3 tại chỗ” thì phải thực hiện giảm tối thiểu 50% số lượng công nhân viên, lao động của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không sắp xếp giảm được tối thiểu 50% số lượng công nhân viên, lao động thì tạm ngưng hoạt động cho đến khi có phương án bố trí đảm bảo phương châm “3 tại chỗ” hoặc thực hiện giảm tối thiểu 50% số lượng công nhân viên, lao động được Ban Quản lý các Khu công nghiệp thẩm định, công nhận.

Đối với các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp khi kết quả xét nghiệm Covid-19 có ghi nhận trường hợp F0 thì tạm ngưng hoạt động ngay để tập trung thực hiện công tác truy vết, khoanh vùng, cách ly và thực hiện các biện pháp khắc phục.

P.H