UBND tỉnh Tiền Giang tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội năm 2019

(THTG) Ngày 07-01, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và họp thành viên UBND tỉnh. Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, ông Phạm Anh Tuấn và ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang. Cùng tham dự có Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, các sở ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thành, thị.

Tong ket cong tac dieu hanh kinh te xa hoi 9Tong ket cong tac dieu hanh kinh te xa hoi 7Tong ket cong tac dieu hanh kinh te xa hoi 8

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Theo đánh giá chung trong năm 2019, với sự chỉ đạo quyết liệt, điều hành chặt chẽ và có chiều sâu từ UBND tỉnh, cũng như sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Tiền Giang có bước phát triển vượt bậc và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết năm 2019 đã đề ra; đặc biệt một số chỉ tiêu về thu ngân sách, xây dựng xã nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo hoàn thành sớm hơn so với nghị quyết của nhiệm kỳ. So với năm 2018 kim ngạch xuất khẩu tăng 6,5%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 27,6%; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 7,1%.

Tong ket cong tac dieu hanh kinh te xa hoi 10 Tong ket cong tac dieu hanh kinh te xa hoi 12

Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra thực tế tại cơ sở và trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Ảnh: Việt Bình

Đặc biệt với sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đến thời điểm này Tiền Giang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay, toàn tỉnh đã ra mắt được 92 xã và Tiền Giang trở thành địa phương đứng đầu Đồng bằng sông Cửu Long về số xã nông thôn mới . Đây là nền tảng quan trọng và là bước đệm vững chắc, giúp tỉnh Tiền Giang sớm hoàn thành mục tiêu nâng tổng số xã ra mắt nông thôn mới trong năm 2020 là 120 xã, 10 xã Nông thôn mới nâng cao và 2 huyện nông thôn mới.                                                                                                                              Tong ket cong tac dieu hanh kinh te xa hoi 3Tong ket cong tac dieu hanh kinh te xa hoi 1

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Việt Bình

Năm 2020, để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đã đề ra và hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của nhiệm kỳ, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể, các huyện thành thị cần phải chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, tập trung trong công tác phòng chống hạn mặn, nhằm đảm bảo sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yều cầu tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, giải pháp xây dựng nông thôn mới, lồng ghép với thực hiện nội dung của đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhất là trong đầu tư hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nông dân. Song song đó cần quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh trật trự, duy trì và nâng chất tỷ lệ độ bao phủ bảo hiệm y tế, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh hoạt động bất động sản, xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Mạnh Cường