UBND tỉnh Tiền Giang sơ kết 9 tháng đầu năm 2016

(THTG) Chiều ngày 03/10, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2016. Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và các Phó Chủ tịch Lê Văn Nghĩa, Trần Thanh Đức và Phạm Anh Tuấn cùng chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá chung, tình hình kinh tế – xã hội trong 9 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tiếp tục có những chuyển biến tích cực, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP đạt 36.802 tỷ đồng, tăng 7,8%; trong đó, quý 1 tăng 7,5%, quý 2 tăng 7,14%, quý 3 tăng 9,5%.

1

Ảnh: Đoàn Vũ

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 9,9%, đạt 68,4% kế hoạch năm; thu hút 11 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký là 6.998 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu tiếp tục giữ mức tăng trưởng khá, ước đạt 1,5 tỷ USD, đạt 71,5% kế hoạch, . Lượng khách du lịch gần 1,2 triệu lượt, đạt hơn 78% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng đạt 39.484 tỷ đồng, tăng 8,4%. Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2016, hơn 400 doanh nghiệp mới được thành lập, với tổng vốn đăng ký hơn 2.700 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp trong toàn tỉnh có 6.177 doanh nghiệp, với vốn đăng ký là 54.246 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương trong 9 tháng đầu năm đạt gần 5 ngàn tỷ đồng, đạt 86,9% dự toán.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo đánh giá của UBND tỉnh, tình hình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế,

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã có nhiều ý kiến làm rõ nguyên nhân kết quả đạt được, đồng thời đề xuất các nhóm giải pháp thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 3 tháng còn lại của năm 2016.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh: để đạt tốc độ tăng trưởng cả năm 2016 đạt 8,5%, trong 3 tháng cuối năm 2016 phải phấn đấu đạt tăng trưởng từ 10% trở lên. Để đạt được mức tăng trưởng này, đề nghị các ngành, địa phương phải có các giải pháp cụ thể để tập trung đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, đồng thời thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp của UBND tỉnh, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đề ra trong năm 2016 tăng từ 8,5 đến 9%.

Phúc Huy