UBND tỉnh Tiền Giang Sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ

(THTG) Ngày 21/11, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ, được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 2 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2012.

 so ket 5 nam luat luu tru 2

so ket 5 nam luat luu tru 1

Quang cảnh hội nghị sơ kết. Ảnh: Thanh Hoàng

Qua 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ, công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ tại các cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến Luật; kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ định kỳ hàng năm; thu thập, bổ sung tài liệu vào lưu trữ lịch sử; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đáp ứng tốt công tác bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ. Ngoài việc lập hồ sơ trên văn bản giấy, một số cơ quan, đơn vị đã bắt đầu lập hồ sơ điện tử trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Văn phòng điện tử theo dự án số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh Tiền Giang.

so ket 5 nam luat luu tru 3

so ket 5 nam luat luu tru 4

Trao bằng khen, giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thanh Hoàng

Từ năm 2012 đến nay, đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 794 công chức quản lý và công chức trực tiếp làm công tác lưu trữ. Hiện có 71/85 cơ quan cấp tỉnh và 187/264 cơ quan cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh đã ban hành danh mục hồ sơ, và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, phục vụ tốt nhu cầu khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ, tra cứu hồ sơ, chứng thực văn bản của nhiều tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, hội nghị đã trao tặng kỷ niệm chương cho 3 cá nhân có thành tích góp phần xây dựng và phát triển ngành văn thư lưu trữ Nhà nước và tặng bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang cho 14 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật lưu trữ 05 năm 2012-2017.

Thu Thủy

Tags: