UBND tỉnh Tiền Giang làm việc với Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang

Ngày 4/10, ông Trần Thanh Đức, phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang có buổi làm việc với Đài Phát thanh Truyền hình ( PT-TH) Tiền Giang .

        Ông Nguyễn Đức Đảm, giám đốc Đài PT-TH Tiền Giang thông tin về hoạt động của Đài, những kết quả đạt được trong quá trình tập trung nâng cao chất lượng chương trình. Nhân dịp này, lãnh đạo Đài cũng đã trình bày những định hướng để phát triển đơn vị trong thời gian tới và mong được lãnh đạo tỉnh quan tâm hỗ trợ.

1

           Đại diện các phòng ban của Đài PT-TH Tiền Giang cũng phân tích thêm về những hạn chế trong hoạt động sự nghiệp PT-TH của tỉnh hiện nay. Lý do quan trọng là các dự án về xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị PT-TH để thay thế cơ sở hạ tầng lạc hậu những năm qua chưa được kịp thời. Đề án đã trình nhiều năm nhưng do chỉ cấp kinh phí từng phần của tổng đề án, nên dẫn đến sự không đồng bộ. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng kỹ thuật hình ảnh, kỹ thuật sản xuất và phát sóng của Đài Tiền Giang trong thời gian qua.

            Ban giám đốc Đài còn trình bày về hướng xây dựng đề án cơ cấu tổ chức, bộ máy, nhân sự gắn với việc định danh công việc cho cán bộ viên chức cơ quan. Ngoài ra còn có những vấn đề về đầu tư cho hoạt động tuyến truyền thanh cơ sở, truyền thanh truyền hình của các đài huyện thành thị…

           Ông Trần Thanh Đức, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp nhận những kiến nghị của đơn vị, đồng thời biểu dương những nỗ lực cố gắng vượt khó của cán bộ công nhân viên chức Đài. Về đội ngũ nhà báo, phó chủ tịch UBND tỉnh mong muốn phóng viên phải đi đầu trong các lĩnh vực, nâng cao trình độ chuyên môn, áp dụng công nghệ mới.

           Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức đã khảo sát các phòng ban làm việc và hệ thống hạ tầng kỹ thuật sản xuất chương trình của Đài PT-TH Tiền Giang. Ông đề nghị Đài hoàn chỉnh đề án nhân sự theo tình hình mới cũng như các đề án phát triển, tỉnh sẽ quan tâm từng bước hỗ trợ khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng chương trình trong thời gian tới.

                                                                                                                     Thanh Thảo