UBND tỉnh Tiền Giang chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

(THTG) Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang vừa ra Văn bản số 4899/CV-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn Tiền Giang.

UBND tỉnh yêu cầu: các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và đề nghị các đoàn thể tỉnh, cơ quan Trung ương đóng địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân ở cơ quan, địa phương mình quản lý biết, thực hiện. Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4311 ngày 05/8/2022 về tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

dien tap phong chay chua chayLực lượng PCCC tham gia diễn tập. Ảnh: Việt Bình

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người để các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân biết, tự giác thực hiện; tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao theo phân cấp quản lý, nhất là các khu nhà cao tầng, cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, hộ gia đình, khu vực có đông dân cư sinh sống, khu công nghiệp, chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí để kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định, tuyệt đối không để xảy ra các vụ cháy, nổ lớn. Mặt khác, Công an tỉnh cần đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia phòng cháy, chữa cháy, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.

Mạnh Cường