UBND tỉnh khảo sát việc ứng dụng CNTT tại Công an Tiền Giang

(THTG) Ngày 7/3 đoàn công tác của UBND tỉnh do ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn đến khảo sát công tác ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) và xây dựng chính quyền điện tử tại Công an Tiền Giang.

Still0308_00008 Still0308_00011 Still0308_00013

Các đại biểu tham tham gia thảo luận việc ứng dụng CNTT tại Công an Tiền Giang

Qua 02 năm thực hiện Nghị quyết 36A của Chính phủ về Chính phủ điện tử, các kế hoạch của Bộ Công an và của UBND tỉnh Tiền Giang về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, Công an Tiền Giang đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng, đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, rút giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, Công an Tiền Giang đã xây dựng kết cấu hạ tầng thông tin đồng bộ, hiện đại, trang bị hơn 1.200 máy tính cho cán bộ chiến sĩ phục vụ yêu cầu công tác. Tiếp nhận chuyển giao và triển khai ứng dụng có hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu dùng chung trên các lĩnh vực an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; triển khai cổng thông tin điện tử, trên 75% văn bản được chuyển qua hệ thống hạ tầng CNTT.

Still0308_00016

Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi khảo sát, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch uBND tỉnh Tiền Giang đánh giá cao công tác ứng dụng CNTT của Công an Tiền Giang, trong phục vụ nhân dân có nhiều tích cực và chỉ đạo trong thời gian tới cần tập trung đẩy mạnh trang bị, xây dựng cơ sở dữ liệu của công an để chia sẻ cho các sở, ngành trong việc xây dựng chính quyền điện tử.

 Hoàn Thanh