UBND tỉnh họp trực tuyến với các doanh nghiệp triển khai các giải pháp phòng chống dịch Covid-19

(THTG) Ngày 14-7, ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì họp trực tuyến kết nối với 125 điểm cầu của 110 doanh nghiệp trong tỉnh, nhằm trao đổi, thống nhất chủ trương của UBND tỉnh với doanh nghiệp về những giải pháp thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

ub 8

Ông Nguyễn Nhật Trường – Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang phát biểu tại hội nghị

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang đã thông qua nội dung Công văn số 3584/UBND-KT ngày 12/7/2021 và Công văn 3641/UBND-KT ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh. Các doanh nghiệp trao đổi thẳng thắng về thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp khi thực hiện các quy định phòng, chống dịch; nhưng vượt lên trên những khó khăn đó, các doanh nghiệp đồng thuận thực hiện giải phápm nhằm ngăn dịch Covid-19 bùng phát tại đơn vị.

Được biết, trong những ngày qua, tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp trên địa bàn tỉnh, để chủ động và tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 3584 về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; trong đó tại mục 2 của văn bản yêu cầu các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức rà soát, xây dựng ngay phương án bố trí nơi ăn, nghỉ, làm việc cho công nhân lao động tại cơ sở theo phương châm “03 tại chỗ”.

ub 2ub 5

Ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu: Các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh phải thực hiện xét nghiệm tầm soát SARS – CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR ít nhất 1 lần cho cán bộ, chuyên gia, công nhân…

Trao đổi với các doanh nghiệp, ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết: Tại Công văn 3641 của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Giám đốc các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp thực hiện nghiêm các yêu cầu:

Đối với các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã xây dựng phương án bố trí nơi ăn, nghỉ, làm việc cho công nhân lao động tại cơ sở theo phương châm “03 tại chỗ” đã được Ban Quản lý các Khu công nghiệp thẩm định, phê duyệt thì tổ chức sắp xếp, duy trì hoạt động theo phương án đã được thẩm định.

Đối với các doanh nghiệp khác, tiến hành ngay việc sắp xếp, tổ chức hoạt động; đồng thời xây dựng phương án “03 tại chỗ”, báo cáo Ban Quản lý các Khu công nghiệp thẩm định, công nhận, khi nào đủ điều kiện thì tiếp tục hoạt động; nếu không đủ điều kiện thì dừng ngay hoạt động của doanh nghiệp.

 Thanh Hoàng – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang