UBND tỉnh họp thường niên tháng 11/2017

(THTG) Chiều 30/10, chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hưởng chủ trì phiên họp các thành viên ủy ban thường kỳ tháng 11/2017. Tham dự còn có các phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Đức, Lê Văn Nghĩa, Phạm Anh Tuấn.

vlcsnap-2017-10-31-10h10m40s437

Quang cảnh phiên họp thường niên UBND tỉnh. Ảnh: Trần Liêm

  Nội dung phiên họp nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 10 và đề xuất một số vấn đề để UBND tỉnh tập trung chỉ đạo trong tháng 11/2017. Ngoài ra các thành viên cho ý kiến các báo cáo các tờ trình của UBND tỉnh sẽ trình tại kì họp HĐND tỉnh vào cuối năm 2017. Có 12 tờ trình và 13 dự thảo nghị quyết nhiều nội dung liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang từ nay đến năm 2020. Trong đó có các tờ trình về phân cấp nguồn thu – chi giữa các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2017- 2020, tờ trình và dự thảo nghị quyết đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tờ trình về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh chửa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh quản lý, dự thảo nghị quyết bãi bỏ Nghị Quyết số 07 năm 2011 của HĐND về chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức và thu hút nguồn nhân lực của tỉnh, dự thảo quyết định ban hành quy định hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016- 2020 và một số tờ trình quan trọng khác.

vlcsnap-2017-10-31-10h10m55s915

vlcsnap-2017-10-31-10h11m40s903

Các đại biểu thảo luận tại phiên họp. Ảnh: Trần Liêm

Các thành viên ủy ban tập trung thảo luận về tình hình thực tế liên quan đến các tờ trình các nghị quyết, làm căn cứ cơ sở để  trình HĐND ban hành nghị quyết phù hợp. Những vấn đề bất cập cũng được đề cập để bàn giải pháp thực hiện:  về khó khăn trong tuyển sinh và quản lý đào tạo trung cấp nghề của ngành giáo dục và ngành lao động thương binh xã hội; nâng cao chất lượng của chính quyền điện tử, nhất là cấp cơ sở, các giải pháp triển khai thực hiện nghị quyết 10 của tỉnh ủy về phát triển 3 vùng kinh tế…

vlcsnap-2017-10-31-10h14m18s193

Ông Lê Văn Hưởng – chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Trần Liêm

 Phát biểu kết luận phiên họp, chủ tịch UBND Lê Văn Hưởng đề nghị và thống nhất các kiến nghị liên quan công tác cán bộ; chú trọng công tác tiếp công dân; vấn đề 12 căn nhà công vụ ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giải quyết theo qui định của pháp luật; chương trình hành động thực hiện nghị quyết trung ương 6, công tác xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới, tình hình thu ngân sách, phấn đấu ra mắt huyện nông thôn mới Gò công Đông, Chợ Gạo và những vấn đề quan trọng khác.

Thanh Thảo