UBND tỉnh họp bàn công việc với thường trực đồng hương Tiền Giang tại TP. HCM

(THTG) UBND tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức gặp gỡ, trao đổi một số công việc với thường trực đồng hương tỉnh Tiền Giang, Ban liên lạc Đồng hương TP.MT và Ban vận động thành lập Câu lạc bộ doanh nhân Tiền Giang tại TP. HCM.

Ông Nguyễn Văn Khang – Chủ tịch UBND tỉnh , bà Trần Kim Mai – Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì buổi họp này.

1

Tại buổi họp , lãnh đạo TP. Mỹ Tho thông tin đến các đồng hương TP. Mỹ Tho nói riêng và tỉnh TG nói chung tại TP Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của TP. MT, giới thiệu các hoạt động của thành phố Mỹ Tho phấn đấu đến năm 2015 đạt đô thị loại I, đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào một số dự án, công trình của thành phố.

Cũng tại buổi họp, Ban vận động thành lập Câu lạc bộ doanh nhân tỉnh Tiền Giang xin UBND tỉnh xem xét, đóng góp ý kiến và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập Câu lạc bộ. CLB thành lập với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân trong tỉnh và TP.HCM học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau, nhằm thắt chặt tình thân hữu, hỗ trợ nhau giữa các thành viên, góp phần vào sự phát triển chung tình nhà.

Phát biểu tại buổi họp, lãnh đạo UBND tỉnh đã tán thành và nhất trí với việc thành lập CLB và cũng trân trọng ghi nhận sự đóng góp của Ban liên lạc đồng hương Tiền Giang tại TP.HCM, đồng hương TP. Mỹ Tho tại TP. HCM và các doanh nghiệp, doanh nhân, các cơ quan, đơn vị đã và đang giúp đỡ rất nhiều cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Tiền Giang trong thời gian qua.

Thúy Kiều