UBND tỉnh chỉ đạo kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn 3482/UBND-VX chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2013) và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2013).

Theo đó, các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh không tổ chức Mít tinh kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2-9.

Tuy nhiên, tùy theo điều kiện cụ thể của từng ngành và địa phương có thể tổ chức họp mặt nội bộ để sinh hoạt tài liệu về ý nghĩa và tầm quan trọng của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2-9. Các cấp ủy, chính quyền tổ chức đoàn đi viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm và tặng quà đối tượng chính sách, gia đình có công; các tổ chức, đoàn thể tổ chức cho đoàn viên, hội viên về nguồn, giao lưu, thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống của dân tộc…

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung tổ chức tốt các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao; tổ chức trưng bày, triển lãm, chiếu phim… tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nội bộ và nhân dân. Bên cạnh đó, kết hợp chuẩn bị nội dung lễ khai mạc, bế mạc và tổ chức tốt các môn thi đấu giai đoạn 2 Đại hội TDTT khu vực ĐBSCL lần thứ V – năm 2013, thời gian từ ngày 1-9 đến 7-9-2013 để tạo điểm nhấn chào mừng ngày lễ lớn của đất nước.