UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp thành viên

(THTG) Ngày 30/11, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức họp thành viên UBND tỉnh nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 11và triển khai nhiệm vụ tháng 12. Ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và các Phó Chủ tịch Lê Văn Nghĩa, Phạm Anh Tuấn cùng chủ trì hội nghị.

2

Ảnh: Anh Tuấn

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 11 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2016 của Sở Kế hoạch Đầu tư trình bày cho thấy: Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang  11 và 11 tháng đầu năm tiếp tục đạt được những kết quả tích cực so cùng kỳ. Trong đó, các ngành, các lĩnh vực tăng trưởng khá so cùng kỳ như: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,8% so cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt hơn 4.300 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu hơn 1,83 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,3 so cùng kỳ. Về thu hút đầu tư, trong tháng 11, Tiền Giang thu hút 2 dự án đầu tư, vốn tổng nguồn vốn 128 tỷ đồng, tính chung 11 tháng, Tiền Giang thu hút đầu tư 23 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 11 ngàn tỷ đồng, tăng 97% so cùng kỳ năm 2015. Về thu ngân sách, đến nay, Tiền Giang thu ngân sách hơn 6.103 tỷ đồng, đạt 104% so dự toán năm và tăng 22% so cùng kỳ…

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành và các huyện thành thị đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 12 và cả năm 2016, tập trung vào các vấn đề như: Chuẩn bị nội dung cho kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới, vấn đề hàng hoá phục vụ Tết, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác chăm lo gia đình chính sách trong dịp Tết, phát triển du lịch… làm cơ sở giúp lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh một cách hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Văn Hưởng đề nghị các thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các huyện thành thị cần tiếp tục nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016. Bên cạnh đó, ông cũng chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung các công việc chăm lo Tết, tăng cường kiểm tra giám sát công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, tập trung các giải pháp phòng chống hạn mặn cho các huyện phía Đông và các huyện phía Tây, tập trung thẩm định và ra mắt 12 xã xây dựng nông thôn mới năm 2016…

Phúc Huy