Tỷ lệ hộ nghèo huyện Cai Lậy được kéo giảm chỉ còn 0,9%

(THTG) Năm 2023, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Cai Lậy tập trung nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo nâng cao thu nhập.

vlcsnap-2023-10-26-10h25m55s782.png

vlcsnap-2023-10-26-10h26m33s535.png

Huyện Cai Lậy có nhiều giải pháp thiết thực hỗ trợ giảm nghèo bền vững. 

16 xã, thị trấn phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề cho lao động nông thôn, giải ngân nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo nâng cao thu nhập với các mô hình sản xuất phù hợp. Huyện Cai Lậy cũng thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ cộng đồng nuôi heo sinh sản, nuôi bò, nuôi dê sinh sản, cải tạo vườn …

Qua rà soát năm 2023, huyện Cai Lậy có 161 hộ thoát nghèo. Toàn huyện còn 482 hộ nghèo (tỷ lệ 0,9%), 1.076 hộ cận nghèo (tỷ lệ 2%). Các giải pháp giảm nghèo bền vững được thực hiện hiệu quả đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tin và ảnh: Quế Ngân