Tuyên truyền bầu cử cho hơn 140 vị chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày 25/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng  nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 cho hơn 140 vị chức sắc tôn giáo  trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

01

Ảnh: Phi Phụng

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền, phổ biến về quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân với nhiều nội dung như: những quy định chung về Quốc hội, về Hội đồng nhân dân; những quy định chung về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân…

Qua đó nhằm giúp cho các vị chức sắc của  các tôn giáo  nắm bắt kịp thời các quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, từ đó tuyên truyền đến các  cử tri là những tín đồ, giáo dân, phật tử  hiểu  biết hơn  về ý nghĩa của cuộc bầu cử và thực hiện  nghĩa  vụ  công  dân trong  việc bầu  cử ./.

 

 CÔNG  LUẬN