Tuyên dương 150 điển hình học tập và làm theo tấm gương của Bác

                                        

                      

 Ngày 16-8, Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo về Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quân Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo đó sẽ có 150 điển hình đại diện cho 2.781 tập thể, cá nhân tiêu biểu sẽ được tuyên dương tại hội nghị.

                                     Toàn cảnh buổi họp báo
          
                                     
                
          

                                                       

                                                     Toàn cảnh buổi họp báo

                           

Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quân Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sẽ được Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức từ ngày 23 đến 24-8, tại Hà Nội. Hội nghị nhằm biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong toàn quân về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó tiếp tục cổ vũ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

     Thời gian qua, việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn quân. Phong trào đã xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều mô hình hiệu quả thúc đẩy nhiều tập thể, cá nhân phấn đấu rèn luyện, công tác đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân hết lòng phụng sự Tổ quốc, thể hiện tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều tấm gương thể hiện nổi bật tình yêu thương con người, tương thân tương ái thể hiện phẩm chất đạo đức trong sáng, chí công vô tư, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt…

     Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho biết: Kết quả thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đảng bộ quân đội trong hai năm qua đã góp phần tạo bước chuyển biến toàn diện của quân đội trên tất cả các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; phẩm chất chính trị, năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng xây dựng đơn vị, tổ chức đảng, tổ chức quần chúng tiến bộ, vững chắc hơn.