Tuần phim kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Từ ngày 08 – 14/10 sẽ diễn ra Tuần phim kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014) trên phạm vi cả nước.

Hình ảnh trong bộ phim “Sống cùng lịch sử”

     Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam, Công ty cổ phần phim truyện I, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014) trên phạm vi cả nước.

Trong tuần phim này sẽ chiếu 3 bộ phim: Phim truyện “Về miền thương nhớ” do Công ty cổ phần phim truyện I sản xuất; Phim truyện “Sống cùng lịch sử” do Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất; Phim tài liệu “Bác sĩ Trần Duy Hưng, một người Hà Nội” do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.

Kinh phí thực hiện Tuần phim trích từ nguồn kinh phí trợ giá (phát hành và phổ biến phim) năm 2014 của Cục Điện ảnh.

Nguồn Chính phủ