Tuần này, nghị trường “mổ xẻ” các vấn đề kinh tế – xã hội

Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian trong tuần thảo luận kỹ các vấn đề liên quan đến kinh tế, ngân sách, đầu tư công.

Hôm nay (31/10), Quốc hội bước sang tuần làm việc thứ 3, với nhiều nội dung quan trọng. Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian trong tuần thảo luận kỹ các vấn đề liên quan đến kinh tế, ngân sách, đầu tư công.

Tuần này, nghị trường

Cụ thể, Quốc hội sẽ dành 2 ngày thảo luận ở hội trường về: Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020; Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.

Quốc hội cũng dành một ngày để thảo luận ở hội trường về kế hoạch tài chính 5 năm; Mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016 – 2020 (trong đó có đánh giá toàn diện các mặt công tác huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2011 – 2015); Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020. Kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách T.Ư năm 2017.

Trong các phiên thảo luận, thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề ĐB Quốc hội nêu. Cùng với đó, Quốc hội sẽ thảo luận về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010 – 2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Theo tờ trình, Chính phủ dự kiến nguồn lực để thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 khoảng 10.567 nghìn tỷ đồng theo giá thực tế (tương đương khoảng 480 tỷ USD). Trong đó tổng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước của các bộ, ngành và địa phương dự kiến khoảng 3.570 nghìn tỷ đồng (tương đương gần 180 tỷ USD). Về cơ cấu dự kiến vốn trong nước khoảng 75%, vốn ngoài nước khoảng 25%…

Ngoài nghe và thảo luận các vấn đề kinh tế, trong tuần, tại hội trường, Quốc hội cũng sẽ nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật cảnh vệ; tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ…

Nguồn Tổ quốc