Tiền Giang thí điểm áp dụng cách ly F1 tại nhà từ ngày 12-7

(THTG) Ngày 09/7/2021 Sở Y tế ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời, thí điểm cách ly y tế tại nhà cho người tiếp xúc gần (F1) với người nhiễm SARS-CoV-2.  Thời gian cách ly là 28 ngày, kể từ ngày tiếp xúc với người bệnh. Đối với  trường hợp kết thúc cách ly tập trung, thời gian cách ly tại nhà là 14 ngày.

CG phong toa 2

Điểm cách ly y tế tập trung tại xã Song Bình, huyện Chợ Gạo.

Văn bản nêu rõ, căn  cứ Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ  Y tế về  ban hành Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà,  nơi lưu  trú để phòng chống dịch  COVID-19 và Công văn số 5152/BYT-MT ngày  27/6/2021  của Bộ  Y tế về việc  Thí điểm hướng dẫn cách ly y tế tại nhà cho đối tượng F1; Căn cứ thông báo ý kiến  kết  luận  của Chủ tịch  UBND tỉnh về chấp thuận thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà theo Thông báo số 140/TB-UBND ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh, Sở Y tế hướng dẫn  tạm thời việc thực hiện thí điểm cách ly y tế tại nhà cho người F1 với những nội dung như sau:

– Đối tượng áp dụng: Người tiếp xúc gần với ca nhiễm COVID-19 (sau đây gọi là F1) là  người tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19, nhưng không thường xuyên; người làm việc cùng phòng với ca bệnh, nhưng vị trí làm việc cách xa trên 2m và không có sự tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh; người tiếp xúc gần là người già trên 60 tuổi, trẻ  em,  thai phụ,  người tàn tật… cần sự chăm sóc hỗ trợ và người tiếp xúc gần đã được cách ly tập trung đủ 14 ngày và có kết quả xét nghiệm ngày thứ 14 âm tính với SARS-CoV-2; được chuyển từ cơ sở cách ly tập trung về cách ly tại nhà (tiếp theo cho đủ 28 ngày).

– Phạm vi áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh Tiền Giang, bắt đầu từ ngày 12/7/2021.

– Thời gian cách ly là 28 ngày, kể từ ngày tiếp xúc với người bệnh. Đối với  trường hợp kết thúc cách ly tập trung, thời gian cách ly tại nhà là 14 ngày.

– Đối với người được xem xét cách ly tại nhà phải thỏa mãn các điều kiện về cơ sở vật chất và bản thân cam kết thực hiện theo quy định (kể cả người ở cùng nhà) và có xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR, hoặc phương pháp test nhanh kháng nguyên âm tính.

– Việc lấy mẫu xét nghiệm trong thời gian cách ly y tế tại nhà:  thực hiện như cách ly tập trung, lấy  mẫu  xét  nghiệm  vào  ngày  thứ  nhất, ngày thứ 7 (test nhanh), 14, 20 và 28 kể từ khi bắt đầu cách ly. Lấy mẫu xét nghiệm vào ngày ngày thứ 20 và 28 kể từ  khi bắt đầu cách ly  đối với các  đối tượng  sau cách ly tập trung.

P.H