TTXVN Ký phối hợp tuyên truyền với Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ

        Chiều 23/5, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận phối hợp thông tin tuyên truyền giai đoạn 2013 – 2016 giữa Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) với Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

 

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng
Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công
an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Nguyễn Văn Ninh, Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng
Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chứng kiến Lễ ký (Ảnh Mạnh Hùng)


Tham dự và chứng kiến buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Nguyễn Văn Ninh, Ủy viên TW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Các đồng chí Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam.

Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ là 3 vùng trọng điểm chiến lược của cả nước về kinh tế, an ninh-quốc phòng và là nơi cư trú của nhiều đồng bào dân tộc khác nhau. Vì vậy, phát triển bền vững 3 vùng trọng điểm này không chỉ giúp đảm bảo đời sống cho người dân mà còn góp phần trực tiếp góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thỏa thuận giữa Thông tấn xã Việt Nam và 3 Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ được ký kết nhằm tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với cán bộ và nhân dân các vùng, Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và phản ánh kịp thời, toàn diện tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các địa phương ở ba vùng.

Theo thỏa thuận được ký kết, các bên sẽ phối hợp thông tin để phản ánh trung thực, khách quan, toàn diện và kịp thời về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tại ba vùng. TTXVN và các Ban Chỉ đạo sẽ tăng cường phối hợp nhằm định hướng thông tin, định hướng dư luận, đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần tăng cường và giữ vững an ninh, quốc phòng, giữ vững lòng tin của nhân dân vào Đảng và chính quyền, xây dựng và củng cố khối đoàn kết dân tộc.
Các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên TTXVN tác nghiệp tại các địa phương thuộc ba vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; chủ động cung cấp và đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương cung cấp kịp thời cho TTXVN thông tin liên quan phục vụ công tác tuyên truyền về ba vùng.

TTXVN sẽ huy động các đơn vị thông tin của ngành tham gia tuyên truyền; phối hợp với ba Ban Chỉ đạo xây dựng chuyên trang, chuyên mục thông tin có hệ thống trên các sản phẩm thông tin của TTXVN về ba vùng chiến lược; thực hiện chuyên trang về Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ trên báo Tin tức Cuối tuần của TTXVN.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc phát biểu tại buổi lễ
(Ảnh Mạnh Hùng) 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc nhấn mạnh: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ là ba vùng trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược của cả nước về kinh tế, an ninh, quốc phòng. Phát triển bền vững ba vùng trọng điểm này sẽ giúp đảm bảo đời sống của nhân dân, thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự chủ động của TTXVN trong việc phối hợp với ba Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến cán bộ và nhân dân ba vùng; phản ánh toàn diện tình hình phát triển kinh tế- xã hội, hệ thống chính trị của các địa phương của ba vùng. Phó Thủ tướng đề nghị TTXVN và các Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch, tổ chức thực hiện; định kỳ tổng kết đánh giá kết quả phối hợp thông tin theo thỏa thuận.

 

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi, phát biểu tại Lễ ký kết (Ảnh Mạnh Hùng) 

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi nêu rõ: Thực hiện vai trò, nhiệm vụ là hãng thông tấn quốc gia, Trung tâm thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước, trong thời gian qua, TTXVN đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, thu thập, cung cấp thông tin toàn diện trên tất cả các lĩnh vực các vấn đề trong nước và quốc tế, cung cấp thông tin cho các cơ quan lãnh đạo, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các cơ quan nghiên cứu, các cơ quan báo chí trong và ngoài nước. Thông tin của TTXVN đảm bảo tính chính trị, tính định hướng, tính chính thống, chính thức, thực hiện tốt, thực hiện đúng vai trò của mình. Trong dòng thông tin chung, TTXVN đã có mảng thông tin tương đối đậm nét về ba vùng chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Thực hiện thỏa thuận này, TTXVN và các Ban Chỉ đạo sẽ phối hợp để thông tin về ba vùng này được đầy đủ và có hệ thống hơn trên tất cả các phương tiện thông tin của TTXVN như tin, ảnh, truyền hình, báo in, báo điện tử và thông tin bằng các ngữ, tiếng dân dân tộc thiểu số.

Với thỏa thuận này, TTXVN phối hợp với ba Ban Chỉ đạo xây dựng chuyên trang, chuyên mục về Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ trên ấn phẩm báo Tin Tức Cuối Tuần của Báo Tin Tức (TTXVN); từ đó xin cơ chế để phát hành một ấn phẩm riêng phục vụ công tác chỉ đạo của ba Ban Chỉ đạo và là tiếng nói của cán bộ, nhân dân ba vùng chiến lược này./.