Trường Đại học Tiền Giang tuyển sinh 4 ngành học mới

(THTG) Theo BGH Trường đại học Tiền Giang, kỳ thi tuyển sinh năm 2013, Trường đại học Tiền Giang tuyển sinh 10 nhóm ngành hệ đại học, với 1.110 chỉ tiêu và 18 nhóm ngành thuộc hệ cao đẳng, với 1.810 chỉ tiêu.

Trong đó, hệ đại học có 3 ngành học mới là ngành công nghệ sinh học, khoa học cây trồng, công nghệ kỹ thuật cơ khí và hệ cao đẳng có 1 ngành học mới là quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Việc mở 4 ngành học mới này đã được trường đại học Tiền Giang khảo sát và nghiên cứu kỹ càng, trên cơ sở nhu cầu nhân lực và cơ hội việc làm của tỉnh Tiền Giang, cũng như của khu vực.

Sản xuất nông nghiệp từ lâu là thế mạnh của tỉnh Tiền Giang và của các tỉnh trong khu vực, do đó, năm 2013, trường đại học Tiền Giang tuyển sinh thêm các ngành học thuộc lĩnh vực nông nghiệp là rất cần thiết, nhằm cung ứng nguồn lao động chất lượng phục vụ nhu cầu phát triển nông nghiệp – nông dân và nông thôn.

Bên cạnh những ngành học thuộc lĩnh vực nông nghiệp, năm 2013, Trường đại học Tiền Giang còn tuyển sinh 2 ngành học mới, đó là ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí hệ đại học và ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành hệ cao đẳng. 2 ngành học mới này đã được trường đại học Tiền Giang khảo sát dựa trên nhu cầu của xã hội.

Với chương trình đào tạo hơn 40% số tiết thực hành, cùng với 10 nhóm ngành hệ đại học và 18 ngành ngành hệ cao đẳng, những ngành học mới tuyển sinh của trường đại học Tiền Giang sẽ mở ra cơ hội mới cho các thí sinh trong kỳ tuyển sinh sắp tới.