Trường Đại học Tiền Giang trao Bằng Cử nhân năm 2015

(THTG) Ngày 20/9, trường Đại học Tiền Giang đã tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao Bằng Cử nhân năm 2015. Ông Nguyễn Văn Khang,- Phó Bí thư tỉnh uỷ- Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

dhtg

Năm nay, trường Đại học Tiền Giang có 925 sinh viên tốt nghiệp ở tất cả 8 khoa gồm: kinh tế xã hội; công nghệ thông tin; sư phạm; ngoại ngữ, công nghệ thực phẩm; kỹ thuật công nghiệp…. Trong đó, có 3 sinh viên được xếp loại xuất sắc; 119 sinh viên loại giỏi; 496 sinh viên loại khá; 2 sinh viên loại trung bình khá và 306 sinh viên loại trung bình.

Dịp này, trường đã khen thưởng 1 sinh viên tốt nghiệp cùng lúc 2 chương trình, 1 sinh viên xuất sắc toàn khóa học và các sinh viên- học sinh giỏi toàn khóa học.

 THU THUỶ