Trường Cao đẳng nghề Tiền Giang Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2017

( THTG) Trong hai ngày 24 và 25/10, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường Cao đẳng nghề Tiền Giang tổ chức Đại hội đại biểu  lần thứ V, nhiệm kỳ  2014-2017.

3

Trong  nhiệm kỳ qua, đoàn viên – thanh niên  trường  Cao đẳng nghề Tiền Giang đã thực hiện tốt cuộc vận động: “ Tuổi  trẻ Việt  Nam học tập và làm theo lời  Bác”. Có 100%  đoàn viên đăng ký thi đua học tập  và rèn luyện nâng cao ý thức, trách nhiệm, hết  lòng  phụng  sự tổ quốc – phục vụ nhân dân. Tham gia  công  tác phòng  chống tệ nạn xã hội. Đăng  ký  xây  dựng  cơ quan văn minh, gia  đình văn hóa. Nhiệm kỳ qua,  trường Cao  đẳng  nghề  Tiền Giang  có 38  đoàn viên đạt  danh  hiệu  chiến sỹ thi  đua cấp  cơ  sở….

Đại hội  Đại biểu Đoàn trường Cao đẳng nghề Tiền Giang bầu  lại  Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với 17 thành viên. Thầy Trương  Thanh  Nhường tái đắc cử chức  vụ Bí thư  Đoàn trường nhiệm kỳ 2014- 2017.

 

CÔNG  LUẬN