Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Tiền Giang về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng

(THTG) Ngày 04-6, ông Phan Đình Trạc – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương cùng đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Truong Ban noi chinh 12Truong Ban noi chinh 10

Ông Nguyễn Văn Danh – Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã làm rõ thêm một số vấn đề Tiền Giang còn gặp khó khăn trong việc cơ cấu 3 độ tuổi trong Ban chấp hành, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong Thường trực cấp ủy. Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang khẳng định, tỉnh luôn kiên quyết chống mọi biểu hiện của việc chạy chức, chạy quyền, đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội. Hiện tại cấp ủy cơ sở đang tập trung tổ chức đại hội và dự kiến ngày 15/6, tỉnh Tiền Giang sẽ hoàn thành Đại hội Đảng cấp cơ sở, Đại hội cấp huyện và tương đương sẽ hoàn thành trong tháng 8 tới.

Truong Ban noi chinhTruong Ban noi chinh 11

Ông Phan Đình Trạc – Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc

Ông Phan Đình Trạc – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đánh giá cao những nỗ lực của Ban thường vụTỉnh ủy Tiền Giang trong việc phổ biến, quán triệt, lãnh đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là việc cụ thể hóa Chỉ thị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương thành các kế hoạch cụ thể. Đặc biệt, Ban thường vụTỉnh ủy Tiền Giang đã chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở, chuẩn bị tích cực cho Đại hội cấp trên cơ sở và chỉ đạo Đại hội điểm để rút kinh nghiệm, với tiến độ khá chặt chẽ theo chỉ đạo của Trung ương. Ông Phan Đình Trạc cũng lưu ý, tỉnh Tiền Giang cần tập trung chỉ đạo tổ chức hoàn thành Đại hội Đảng cấp cơ sở, sau đó tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để tổ chức chặt chẽ hơn ở Đại hội đảng cấp huyện, cấp tỉnh. Trong quá trình chuẩn bị, cần quan tâm xây dựng dự thảo nghị quyết, báo cáo chính trị phải làm rõ 3 vấn đề trọng tâm để đại hội thảo luận. Đó là, xác định vị trí của tỉnh đang đứng ở đâu, cao hay thấp so với khu vực; từ đó đưa ra giải pháp đột phá, khả thi trong thời gian tới; tập trung thảo luận công tác xây dựng Đảng, vấn đề “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, tham nhũng. Đặc biệt, phải chú trọng và quan tâm đến công tác nhân sự, phải coi trọng chất lượng, đảm bảo tính toàn diện, kế thừa, đổi mới và phát triển; cần thực hiện đúng quy trình, đúng quy định, công tâm, công khai, khách quan, minh bạch; chuẩn bị đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện, có phẩm chất, năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: Anh Tuấn