Trung ương MTTQ Việt Nam khảo sát và làm việc với MTTQ huyện Gò Công Đông

(THTG) Ngày 11/12, Ban Công tác Mặt trận phía Nam – Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam có buổi khảo sát và làm việc với Ủy ban MTTQ huyện Gò Công Đông.

Still1212_00013

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Minh

Ủy ban MTTQ huyện Gò Công Đông báo cáo tóm tắt kết quả triển khai tổ chức thực hiện, nhất là các chương trình hoạt động của Trung ương MTTQ Việt Nam như: nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh,… góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Still1212_00007

Ông Võ Văn Thiện – Đại diện đoàn công tác Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu ý kiến. Ảnh: Hoàng Minh

Lãnh đạo Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của MTTQ huyện Gò Công Đông trong thời gian qua; đồng thời các thành viên trong đoàn rất quan tâm những mô hình hoạt động mới, cách làm hay mang lại hiệu quả cao; tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác mặt trận ở huyện Gò Công Đông, như hiến đất xây dựng các công trình công ích; vận động, thuyết phục người dân trong công tác giải tỏa, đền bù; cùng các đoàn thể vận động nhân dân giữ gìn môi trường xanh-sạch-đẹp (xã Tân Đông); vận động nông dân vào tổ hợp tác giống lúa mới (xã Tăng Hòa), tổ hợp, HTX sơ ri (Bình Ân, Bình Nghị); vận động ngư dân vào tổ hợp tác, HTX khai thác thủy sản, hậu cần nghề cá (Xã Tân Phước, Kiểng Phước, TT Vàm Láng)… Ngoài ra, đoàn ghi nhận và sẽ đề đạt cấp có thẩm quyền những khó khăn, kiến nghị của MTTQ huyện, cơ sở nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa công tác Mặt trận các cấp.

Hoàng Nam