Trồng rau nhút trong mùa lũ

(THTG) Sau khi thu hoạch xong vụ lúa hè thu chính vụ năm 2014, nông dân thị xã Cai Lậy tranh thủ mùa nước nổi trồng rau nhút ở các ruộng trũng. Tập trung chủ yếu ở các xã Mỹ Hạnh Đông, Tân Phú, Tân Hội và Mỹ Hạnh Trung.

Mùa này nông dân trồng khoảng 100 ha rau nhút, theo nhiều nông dân cho biết : rau nhút dễ trồng, chịu môi trường nước lạnh có thả bèo cám, dễ chăm sóc, chủ yếu lấy công làm lời. Tuy nhiên, rau nhút dễ bị bệnh vàng lá nếu không chăm sóc đúng kỹ thuật và bón phân cân đối sẽ ảnh hưởng đến năng suất. Bình quân mỗi ha trồng khoảng 3 tấn rau giống, trồng 2 tuần cho thu hoạch kéo dài 2 tháng, năng suất bình quân đạt 20 tấn/ha, thương lái đến tại ruộng mua giá dao động từ 4.000-6.000 đồng/kg, tuỳ theo rau tốt hay xấu.

Thông qua mô hình trồng rau nhút trong mùa lũ, giúp nông dân thị xã Cai Lậy tăng thu nhập trong sản xuất nông nghiệp trên cùng đơn vị diện tích./.

Thảo Quyên