Triển lãm tư liệu “Đất nước – 70 năm một chặng đường”

Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015), sáng 25/8, tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức Triển lãm tư liệu “Đất nước – 70 năm một chặng đường”.

Tham dự triển lãm có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh; đại diện lãnh đạo Hội Khoa học Lịch sử học Việt Nam, Ủy ban về các vấn đề văn hóa, xã hội của Quốc hội; đại diện một số bộ, ban ngành Trung ương và Hà Nội.

Triển lãm trưng bày khoảng 1.500 tư liệu tiêu biểu, bao gồm sách, báo, tạp chí, tranh ảnh, tài liệu số, băng đĩa video… về Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9; về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc và thành tựu của công cuộc xây dựng đất nước trong 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

 Các đại biểu tham quan triển lãm (Ảnh: chinhphu.vn)

Triển lãm cung cấp cho công chúng và bạn đọc những tư liệu và hình ảnh đặc sắc, toàn diện về các cuộc khởi nghĩa, phong trào đấu tranh trước Cách mạng Tháng Tám ở các thành phố, tỉnh lỵ trong cả nước; cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền và sự kiện ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; những khó khăn và quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong những ngày đầu thành lập Nhà nước non trẻ; vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc; những dấu ấn lịch sử quan trọng và những thành tựu trên mọi lĩnh vực của đất nước sau 70 năm xây dựng và phát triển.

Tư liệu của Triển lãm được trưng bày theo 4 nội dung: Thời kỳ tiền khởi nghĩa trước Cách mạng Tháng Tám; Tổng khởi nghĩa giành chính quyền và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc và Thành tựu 70 năm về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước.

Ở nội dung “Thời kỳ tiền khởi nghĩa trước Cách mạng Tháng Tám” trưng bày các tư liệu về cuộc sống bị áp bức, bóc lột của người dân Việt Nam dưới chế độ phong kiến và thực dân; Các phong trào yêu nước kháng Pháp của những chí sĩ và người dân lao động…; Việc thành lập và hoạt động của Mặt trận Việt Minh, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân…; Các cuộc bãi công tiêu biểu của công nhân các nhà máy, đồn điền chống lại sự bóc lột của tư bản và thực dân.

Nội dung “Tổng khởi nghĩa giành chính quyền và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” trưng bày các tư liệu và hình ảnh về diễn biến và không khí sục sôi của những ngày Tổng khởi nghĩa trên khắp cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ý nghĩa, bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám đối với dân tộc ta và bạn bè quốc tế; Sự kiện Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập; Những ngày đầu thành lập nhà nước…

Nội dung “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc” trưng bày những tư liệu và hình ảnh chân thực, sinh động về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc sáng lập và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam; Chánh cương, Sách lược và Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản những năm đầu mới thành lập; Các tác phẩm, bài viết và nói chuyện tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tư tưởng của Người trên các lĩnh vực: Xây dựng Đảng, bảo vệ an ninh, quốc phòng…

Nội dung “Thành tựu 70 năm về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước” trưng bày các tư liệu về thành tựu xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và giữ vững độc lập chủ quyền của dân tộc, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Thành tựu Việt Nam đã đạt được sau 70 năm trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế, văn hóa.

Triển lãm tư liệu “Đất nước – 70 năm một chặng đường” diễn ra tại Thư viện Quốc gia Việt Nam đến ngày 6/9/2015.

Nguồn ĐCSVN