Triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam – 85 năm xây dựng và trưởng thành”

Ngày 28/l, tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam – 85 năm xây dựng và trưởng thành”.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng 120 hình ảnh tư liệu và hiện vật về quá trình thành lập Đảng, những mùa xuân thắng lợi và quá trình xây dựng, kiến thiết đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Triển lãm được trưng bày theo 3 phần: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và các Đại hội của Đảng; Những kỳ tích của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến nay; những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đạt được trong thời kỳ đổi mới.

Cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: baolangson.vn


Nhiều bức ảnh, tư liệu, hiện vật thu hút sự quan tâm của công chúng như: Đồng chí Nguyễn Tất Thành rời cảng Nhà Rồng, Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) ra đi tìm đường cứu nước ngày 5/6/1911; Chủ tịch Hồ Chí Minh quan sát mặt trận Đông Khê trong chiến dịch biên giới tháng 9/1950; đồng chí Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tháng 11/2011; Cờ Tổ quốc nhân dân Bắc Sơn đã dùng để tham gia khởi nghĩa năm 1940; bộ quần áo dân tộc đồng chí Hoàng Văn Thụ thường mặc thời kỳ hoạt động cách mạng ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên; lưỡi Mác nhân dân đã dùng để tham gia cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn năm 1940…

Ông Nguyễn Phúc Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho biết: Triển lãm được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập từ ngày 3/2/1930 đến nay. Trải qua 85 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; lãnh đạo toàn dân đứng lên phá gông xiềng nô lệ giành độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam từ ách nô lệ trở thành người làm chủ đất nước; lãnh đạo nhân dân tiến hành hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; khởi xướng, tổ chức và lãnh đạo công cuộc đổi mới đưa đất nước ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, chủ động hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng là cội nguồn của sức mạnh dân tộc và Đảng đã kết hợp đúng đắn chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa yêu nước, truyền thống quý báu của dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại, biết quý trọng và phát huy sức mạnh toàn dân tộc, biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để đưa đất nước vươn lên.

Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 10/2/2015./.

Nguồn ĐCSVN