Triển khai tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

(THTG) Chiều ngày 9/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện, thị thành trên địa bàn tỉnh tham dự.

Untitled 1

Ảnh : Việt Bình 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Quyết định 3320 của UBND tỉnh tiền Giang về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Dự thảo kế hoạch về thực hiện cụ thể hóa nội dung, định hướng phát triển Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Theo đó, dự thảo kế hoạch đề ra 10 nhóm giải pháp thực hiện cụ thể gồm: xây dựng vùng chuyên canh và chuỗi ngành hàng với các chuỗi giá trị trên sản phẩm tái cơ cấu; Tăng cường công tác chuyển giao và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; mở rộng thị trường tiêu thụ;Triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tiêu thu; Đổi mới động lực và nguồn vốn phát triển; Tổ chức sản xuất; xây dựng nông thôn mới; tăng cường liên kết vùng và ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro cho nông dân

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần nghiên cứu xúc tiến hoàn chính kế hoạch triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 một cách cụ thể trên từng lộ trình thực hiện từng năm, trên cơ sở đó, xác định nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng vùng trong quá trình thực hiện Đề án, cũng như cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về nội dung, mục tiêu của Đề án, nhằm từng bước xây dựng, khẳng định được hiệu quả  trong việc tạo nên giá trị chuỗi các sản phẩm tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới./.

 

      Trọng Hiếu