Triển khai quy chế phối hợp quản lý kiểm tra và xử lý trong hoạt động văn hóa gây tiếng ồn

(THTG) Ngày 13/4, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức cuộc họp triển khai quy chế phối hợp trong việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, gây mất trật tự trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Ảnh: Bùi Phong

Ảnh: Bùi Phong

Quy chế nêu rõ trách nhiệm của các sở ngành liên quan như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ; trách nhiệm của Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương và Ủy ban nhân cấp huyện, cấp xã trong công tác phối hợp quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm gây tiếng ồn, mất an ninh trật tự ở địa phương. Cuộc họp ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của các sở ngành, ủy ban cấp huyện, nêu rõ những khó khăn vướng mắc trong thời gian qua để cùng nhau đưa ra giải pháp thiết thực, hiệu quả nhất trong công tác xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, gây mất trật tự trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở ngành tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm triển khai thực hiện quy chế này trong cơ quan, đơn vị của mình; có sự phối hợp tốt với các sở ngành liên quan và ủy ban nhân dân cấp huyện. Bên cạnh quy chế này, các huyện cần có văn bản hướng dẫn cụ thể về quy trình, cách thức thực hiện để việc quản lý, kiểm tra hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao.

 MINH TOÀN