Triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính

(THTG) Sáng ngày 14/5, UBND tỉnh hội nghị triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính cho lãnh đạo, cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án cấp huyện.

Bà Trần Kim Mai, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Qua hơn 10 năm thực hiện, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 1989 đã qua 4 lần sửa đổi, bổ sung nhưng vẫn bộc lộ những hạn chế, bất cập thiếu các quy định đảm bảo tính dân chủ, khách quan trong việc xem xét, quyết định việc xử phạt, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác. Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 13 đã thông qua Luật Xử lý vi phạm hành chính gồm 12 chương, 142 điều, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2013. Đây là Bộ Luật rất quan trọng, phạm vi điều chỉnh rộng, phức tạp, có nhiều quy định mang tính nhân đạo, khắc phục những hạn chế, bất cập, góp phần bảo đảm trật tự, kỷ cương quản lý hành chính, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với vi phạm hành chính, tội phạm trong thời kỳ mới; khắc phục tối đa tình trạng thiếu thống nhất và chồng chéo trong hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, thực hiện các nghĩa vụ mà Việt Nam đã cam kết trong các điều ước Quốc tế.

 Phát biểu chỉ đạo, bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp cần tập trung triển khai thực hiện Luật một các nghiêm túc, tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý hành chính, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân nắm vững, chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật để Luật Xử lý vi phạm hành chính đi vào cuộc sống, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đời sống kinh tế-xã hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước./.